update politic

อับเดท เรื่องการเมือง ในช่วงที่ผ่านมา
2551 – เหตุการบุกยึดสนามบิน

คำถามต่อไปนี้คือ – เราจะมาคนถูกคนผิดไปทำไม ?
เราจะใช้อารมณ์ กันไปอีกกันเท่าไหร่ ?
การเมือง ไม่ใช่ การแข่งกีฬาสี ไม่ใช่มาทำให้คนสองกลุ่ม ต้องมาห้ำหั่น หักล้างกัน
เราอยู่ร่วมกันในประเทศไทย อย่างไรก็หนีไม่พ้นกัน

เรารักประชาธิปัตย์