culture

ประวัติศาสตร์ของวงการแฟชั่น และการออกแบบ

ความเป็นมาของ Fashion Design เป็นเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องนุ่มห่ม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อาจรวมไปถึง รองเท้า และเครื่องประดับ และอาจรวมไปถึงสิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่ก็ได้ ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มันมีพื้นฐานจาก Fashion House ที่ดำเนินการโดย นักออกแบบ

READ MORE
pol-sci

รัฐศาสตร์ (Political Science) คืออะไร

รัฐศาสตร์หรือPolitical Science ศาสตร์พื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพในหลายสาขา การประกอบอาชีพต่าง ๆ ล้วนมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐาน ซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ

READ MORE